Om Loveleen

Daglig leder av Seema.as  (og av Loveleen´s konsulentfirma AS.)
Foredrags- og kursholder, inkludering, kommunikasjon og ledelse
Født: 1967 i India, flyttet til Norge 1972
Sivilstatus: Gift og har 3 barn
Språk: Norsk bokmål, engelsk, hindi og punjabi
Utdannelse
Høsten 1994 Psykologi grunnfag
Våren 1997 Videreutdanning i Flerkulturelt arbeid
Våren 2003 Bachelor med fordypning i pedagogikk
Våren 2008 – d.d Mastergrad i Utdanningsledelse UiO

Prosjektarbeid
Jan. 2007 – Jan. 2008 Husbanken region Øst, Prosjektleder – arrangere forkostseminarer i forbindelse med Groruddalsatsningen
2006 Barne, ungdoms og familiedirektoratet – utarbeidelse av kompetanseplan for arbeid med familier med minoritetsbakgrunn

Verv

2011 – d.d  HiOA, leder for fakultetsstyret for Fakultetet for Lærerutdanning og internasjonale studier

2011 – d.d  NFF, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening

Tidligere verv

2010 Leder av Kvinnepanelet for Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
2009 – 2010 d.d. Leder av Brennautvalget for Kunnskapsdepartementet
2004 – 2011  Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), leder
2008 – 2010 European Wergelands Center, varamedlem
2002 – 2008 Norges røde kors, landsstyremedlem
2001 – 2002 VOX, styremedlem Kirke, utdanning og forskningsdepartementet
1996 – 1999 Verdikommisjonens undergruppe i Rogaland – rådsmedlem
2004 – 2007 Filminstituttet – fagrådsmedlem

Utnevnelser
Ole Vig prisen 1997
Integreringspris 2002
Årets kvinne, KK 2006

DIXI prisen 2011