Tag Archives: kvinnepanelets rapport

Hard asfalt – den lange veien ut av rusen

Filmen om Marita synliggjorde, hvor grusom Ida Halvorsens virkelighet var. Hvor hard asfalten var. I dag over tjuefem år senere, i forbindelse med Kvinnepanelets rapport, sitter jeg og lytter sammen med fem kvinner som har levd i den brutale virkeligheten, Ida Halvorsen skrev om. Jeg er hos Rita NilsenRetrettenLes videre

2 kommentarer

Filed under Andre interesse områder, Likestilling og kvinner

KVINNER OG LEDELSE

Kvinner er systematisk underrepresentert i lederstillinger. Dette gjelder både i privat og offentlig sektor. Makt- og demokratiutredningens eliteundersøkelse presentert i 2003, viser at mannsdominansen i topplederstillinger er så godt som total: I Forsvaret er den absolutt, i næringslivet 96 prosent, i kirken 94 prosent, i justissektoren 93 prosent og i media 84 prosent. Politikk og kultur er ’best i klassen’ med henholdsvis 63 og 70 prosent menn på toppnivå. Totalt viste utvalget fra eliteundersøkelsen at 16 prosent av lederposisjonene var besatt av kvinner, og 84 prosent av menn. Dette skriver Kvinnepanelet i sin rapport. 

Formelle og uformelle strukturer  

Det er en rekke årsaker til at kvinner opplever «veien til topps» er vanskelig. Det er flere grunner til at kvinner er underrepresentert i lederstillinger. Rekrutteringsprosesser bærer ofte preg av at de som rekrutterer ser etter likhet og gjenkjennelse i kandidatene, ikke mangfold og komplementær kompetanse. Dette forsterker allerede skjeve tendenser. Ofte rekrutteres ledere gjennom nettverk. Det vil si at man leter blant kandidater man allerede har kjennskap til. Dette underbygger og forsterker mannlige nettverk og utvelgelse.
Flere undersøkelser viser at kvinner og menn pleier og investerer i ulike nettverk. Mens menn investerer i uformelle og «svake» relasjoner og nettverk, er vi kvinner mer opptatt av å investere i formelle og «primærrelasjonene». Det vil si kvinner er mer opptatt av familie og nære venner. Mens menn pleier de uformelle nettverkene på en helt annen måte og får dermed også lederposisjonene, skriver nettstedet E.24.no (http://e24.no/jobb/article3771397.ece).

Tenke som en mann   

Eva Odendahl sier, en kvinne som ønsker å nå toppen, må se ut som en ung pike, oppføre seg som en kvinne, tenke som en mann og arbeide som en hest. Hva betyr det å tenke som en mann? Handler det om å være visjonær, målrettet, resultatorientert, tilgjengelig og tydelig? Det kan det ikke være, fordi disse egenskapene, har ikke noe med kjønn å gjøre. Handler det om et ønske om makt og innflytelse? Det kjenner kvinner også til, de har ofte makt og innflytelse i hjemmet. Kanskje det rett og slett handler om å forlate fokuset vekk fra familien og hjemmet? Er det nødvendig da, hvorfor ikke kunne kombinere hjem og karriere? Vi snakker ofte om å forhandle lønn og posisjon i arbeidslivet, men for å ivareta en lederrolle, handler det like mye om gode forhandlinger i hjemmet. Forhandlinger om fordeling av ansvar for barn, arbeidsoppgaver i hjemmet, praktiske gjøremål og mye mer. Ledelse er en krevende oppgave, og da må både arbeidsgiver og partner hjemme være støttende. Akkurat slik som kvinner har støttet sine menn i generasjoner, trenger kvinnelige ledere også støtte fra sine ektefeller/samboere eller kjærester når de påtar seg et lederansvar.

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Rapporter/2010/Kvinnepanelets_rapport_2010.pdf

Legg igjen en kommentar

Filed under Ledelse, Likestilling og kvinner