Tag Archives: Barneloven

Jeg ringer bare 112

En jente på 12 år som skulle ha samvær med sin voldelige far, fortalte at dersom det skulle skje noe ringer hun bare 112. Men etter en liten pause sier jenta, men jeg kan jo ikke få min egen pappa arrestert. Hun fikk dårlig samvittighet av sin egen tanke. Så tilføyer hun, jeg kjenner pappa og jeg vet at når han blir sliten blir han voldelig. Da vet jeg at jeg må være forsiktig.

Lojale barn

Selv om barn over 12 år selv kan bestemme om de skal ha samvær med far eller mor, er de fleste barn så lojale til de voksne at fortsetter å følge de samværsavtalene foreldrene har inngått. Avtaler som ofte tar mer hensyn til de voksnes behov, ikke barnas beste. Barna utsetter seg selv for psykiske påkjenninger. De begynner å lage strategier på hvordan de skal være sammen med den voldelige forelder. De undertrykker sine egne ønsker og behov, for å unngå å såre sine foreldre. Som Jesper Juul sier, barn samarbeider med sine foreldre. De lager strategier for hva de skal gjøre hos samværsforelder og hvordan de skal ”holde ut samværet” mot sin vilje. Foreldrenes rett til samvær, før barns sikkerhet gjør ”barn meget forsvarsløse”. Samvær med en voldelig far eller hverdagen med en psykisk ustabil mor kan være en stor påkjenning for barn.

Krigssone rundt barna

Mange barn opplever at foreldrenes konflikter lager en krigssone rundt barna. Det er ikke lett å lese barna, og det er sjeldent barna forteller om det de sliter med. Mange barn har mødre som nekter dem å snakke om det som skjer i hjemmet. Når mor har flyttet ut av hjemmet, får barna ofte ikke lov til å si at de savner pappa. Mor kan være ferdig med sin ektefelle, men for barna er han en viktig person i deres liv. Men de tørr ikke å si det til mor, som hele tiden snakker negativt om ham. Andre barn skulle ønske at de slapp å møte far, fordi de frykter ham. Igjen blir barna fanget i de voksnes ”krigføring”. De forsvarsløse barna lider i det stille og bærer på mange tunge hemmeligheter og dype sår som tatoverer deres sjeler.

Samværsrett
En sentral tanke i barneloven er at samvær og omsorg skal ta utgangspunkt i hva som er best for barnet. Dette ligger også til grunn for FNs barnekonvensjon. Barnets beste blir ofte tolket som mest mulig kontakt med begge foreldre. Dette gjelder også i det norske rettssystemet. Det finnes en rekke regler for samvær og samværsrett. Men det er liten hjelp å finne for å bearbeide barns sår, sorg og lidelse som konsekvens av foreldrenes konflikt knyttet til samvær.

Snille barn

Barna fra hjem hvor det er psykisk eller fysisk mishandling ser ofte ut som helt normale barn. Men ofte er de snillere og mer lydige enn andre barn på sin egen alder. De stiller opp, hjelper til hjemme, sier ikke imot de voksne, de gjør det de blir bedt om, fordi de prøver å dempe ubehag eller konflikt situasjoner. De prøver å blidgjøre alle de kommer i møte. Noen bruker motsatt strategier, de lager bråk og støy rundt seg. I begge tilfeller blir deres oppførsel ofte misforstått av de voksne.

Barna ser mye mer enn det de voksne tror, og de sitter med mange dype sår som aldri blir tatt på alvor. Barn har naturlig konflikt til begge foreldre, og derfor blir disse situasjonene en belastning for barna. Når barns omsorgspersoner og beskyttere, selv påfører barn smerte blir det ekstra tøft for mange barn. Jeg lurer på hvor kan disse barna gå for å få hjelp.

Legg igjen en kommentar

Filed under Foreldre, barn og skolen