Voksne og sosiale medier!

Når jeg leser innlegg og kommentarer som er ment for å angripe, krenke og spre sladder om enkeltmennesker på facebook/twitter, så tenker jeg, hva slags holdninger og menneskesyn formidler disse voksne til sine barn? Ikke rart det er mobbing i skolen. Vi foreldre har også et ansvar! Vi foreldre er rollemodeller for våre barn.

2 kommentarer

Filed under Foreldre, barn og skolen

Stortingets spørretime 23.11.2011

Man trenger ikke å være i salen på stortinget for å blir rystet over Sandbergs uttalelser. De som har mistet sine barn, og vi som kjente noen av ungdommene som ble drept på Utøya vet hvordan slike uttalelser treffer. Sårene er fortsatt åpne og vi er fortsatt hudløse. Frp og Sandberg, har beklaget, og det skal vi også ha respekt for. Også Sandberg og Frp er hudløse etter 22.07 og av andre saker internt i partiet. Når vi er hudløse, kan det krenkende og ubetenksomme ord treffe ekstra hardt.  Selv politikere trenger omsorg. Den kritiske og vanskelige tiden er ikke over. «krigens og terrorens sår tar tid å lege». 22.07 rammet ALLE. Alle uten unntak.

Legg igjen en kommentar

Filed under Andre interesse områder

Voldtektsbølgen koster!

Jeg sammenligner overgrepene med tortur, sier Julie og ser ned. Folk forstår at mennesker som blir utsatt for tortur, de trenger hjelp over lang tid til å få litt normalt liv igjen. Men seksuelle overgrep har ikke folk det samme bevisste forholdet til. De forstår ikke dimensjonen av senskadene. Overgrep er også tortur, og de som blir utsatt må få tett oppfølging over tid, og det må være gratis. Samfunnet har mange tanker og holdninger til slike som oss, men de vet sjelden nok om hva det egentlig dreier seg om. Jeg har mye smerter og plager, hun tar en lang pause.
Folk forstår og gir omsorg hvis noen får en kreftdiagnose, får amputert et bein eller en annen sykdom som er akseptert. Men de forstår ikke slike som meg. Samfunnet, altså politikere og systemet, forstår ikke min situasjon, og jeg får dermed ikke den hjelpen jeg trenger. Psykiske plager tapper mye energi. En blir veldig sliten og utmattet, selv om man ikke har løpt 5 mil, sier Julie i det hun lukker øynene og tar en dyp pust.
Det er jeg som går til psykolog, det er dyrt og det er jeg som har fått ødelagt mitt liv. Jeg lyver mye, for å skjule min fortid og for å skjule årsaken til at jeg ikke fungerer optimalt i arbeidslivet. Jeg har nå vært syk i noen måneder, men jeg har ikke fortalt noen at jeg er sykemeldt. Hva skal jeg si hvis de spør hvorfor jeg er sykemeldt. Jeg har vært sykemeldt i snart åtte måneder, men jeg har ikke krefter til å komme meg tilbake på jobb. Men hvis ikke jeg går tilbake på jobb, vil jeg få attføring eller bli uføretrygdet, og det betyr redusert inntekt. Dersom inntekten vår blir redusert, må vi flytte fra det huset vi bor i, og det vil igjen ramme mine jenter som går i barnehage og skole i nærheten av der vi bor. Min belastede barndom rammer ikke bare meg, men også mine barn. Det synes jeg er trist. Sliter ikke bare med psykiske og fysiske plager, men også økonomiske.

Les videre

20 kommentarer

Filed under Andre interesse områder, Likestilling og kvinner

FUG et lite tilbakeblikk.

 

Når jeg ser tilbake, og tenker over alt det jeg har opplevd som leder for FUG: så tenker jeg på hundretusner av foreldre som gjør en formidabel innsats for å skape en god skolegang for sine barn. Jeg minnes tusenvis av lærere og skoleledere som gjør en fantastisk jobb hver eneste dag, for at våre barn skal få et godt utgangspunkt for å lykkes på skolen og i livet. Når jeg ser tilbake på skole Norge, så blir jeg stolt. Les videre

1 kommentar

Filed under Andre interesse områder

Ledelse og lidenskap

Don’t wait for a Mandela, Gandhi or a King. You have to be your own Mandela, Gandhi and King. Sier en av de tre kvinnelige fredsprisvinnerne, Leymah Roberta Gbowee.

Les videre

Legg igjen en kommentar

Filed under Ledelse

Stadig på flyttefot.

Mange barn som har flyttet mye i sitt liv, har erfaringer som de voksne ofte ikke fremhever eller verdsetter, verken på skolen eller i samfunnet. Det kan være barn som har foreldre som jobber som diplomater, i forsvaret, misjonærer eller som har arbeid i internasjonale organisasjoner. 

Dette er også erfaringer som ligner barn med en eller begge foreldre med innvandrerbakgrunn ofte har. Det er barn som er i en omstillingsprosess gang på gang. I den prosessen tilegner de seg erfaringer og kunnskaper som gir dem en unik kompetanse. Kompetansen de har mulighet til å utvikle flere språk, flere referanserammer, utvidede perspektiver, de kan pendle fra den ene virkeligheten til den andre og raskt velge handlingssett som passer best i konteksten, de integrerer noe ukjent med det kjente uten å meste seg selv, de kan inneha et utvidet repertoar av normer- væremåter og konvensjoner- inklusiv religionsrelaterte normer og tradisjoner, og de kan opparbeide endringsdyktighet med hensyn til raske omstillinger for å nevne noe. Samtidig som denne kompetansen er en styrke og en ressurs for barn, er det få eller ingen i klassen som har de samme referanserammene. De har få de kan dele erfaringene sine med. Mange blir ensomme med de erfaringene de har.

Annerledes

For noen år siden leste jeg Berit Dahls bok «Bortsendt». En bok om ensomhet og lengsel etter et hjem, hos misjonærbarn som vokste opp på internat. Barn som flytter mye, kan ha erfaringer som gjør dem annerledes enn barn som bor mer stabilt i barndommen. Mange flyttinger kan ha både sterke og svake sider ved seg. Barn med mange flyttinger i sin barndom kan være tilpasningsdyktige, men også bli uengasjert i det nære. De kan være rastløse og rotløse.

De barna som flytter til et nytt samfunn, by eller skole har ofte opplevd så mange atskillelser fra personer de blir glad i, at de etter vært ikke tør å knytte nære bånd til nye mennesker. De er alltid klare til å ta farvel med personer og ting de er glad i. De kan beherske flere språk eller dialekter, men noen kan også bli halvspråklige.  Ta godt vare på disse barna. De bærer på kunnskap, kompetanse, erfaringer som er gull verd. De må blir sett i barnehage og skole. 

1 kommentar

Filed under Foreldre, barn og skolen

Indisk kylling i fløtesaus.

I over sju år har jeg samlet fagpersoner, organisasjonsledere, politikere, næringslivstopper og journalister hjemme hos meg for å dele kunnskap, lære av hverandre og gjøre en innsats for å skape en bedre fremtid for mennesker som på en eller en annen måte befinner seg i en sårbar situasjon i samfunnet.

Bildet er lastet ned fra Google.

I mai hadde jeg en debatt salong hos meg. Følgende invitasjon ble sendt ut: Mange unge jenter i pubertetsalderen, undertrykker forbudet tanker og følelser. Følelser som danser med hormonene. Når foreldre planlegger et arrangert ekteskap for sin 18 år gamle datter, er det ikke sikkert at de møter så mye motstand. For jentene er ekteskapet en tillatelse til en ny ”frihet”. Friheten til å elske. Noen av dem går inn i ekteskapet uten utdannelse og uten økonomisk frihet. Uten å tenke over, hvilke økonomiske konsekvenser det kan få for henne og barna. Hva skjer hvis ekteskapet ikke fungerer? Et liv i fattigdom?

Det er mye vanskeligere å håndtere utstøting og stigma, når du også sliter med økonomien, du ikke har utdannelse til å få jobber og du ikke har råd til å forsørge dine barn.

De fleste barn som lever under fattigdomsgrensen i Norge, har minoritetsbakgrunn. Det som kjennetegner familiene disse barna kommer fra, er at de bor sammen med fattige mødre, foreldrene har lav utdanning, de bor ofte i husholdninger hvor ingen voksne er i arbeid, der det bare er en voksen i husholdningen, og/eller at det er mange barn i familien. (Kvinnepanelets rapport 2010)

Dette var temaet som ble diskutert i mai. 13 gjester kom. En engasjert diskusjon med forslag til gode tiltak,  ble avsluttet med indisk middag. Kylling i fløtesaus.

Det er flere som har spurt etter oppskriften på kyllingen. I denne bloggen er først og fremst skrevet for å dele oppskriften.

Indisk kylling i fløtesaus.

 

1. Brun 5 fedd hvitløk i litt olivenolje.

 

Les videre

2 kommentarer

Filed under Likestilling og kvinner, Mat