Voldtektsbølgen koster!

Jeg sammenligner overgrepene med tortur, sier Julie og ser ned. Folk forstår at mennesker som blir utsatt for tortur, de trenger hjelp over lang tid til å få litt normalt liv igjen. Men seksuelle overgrep har ikke folk det samme bevisste forholdet til. De forstår ikke dimensjonen av senskadene. Overgrep er også tortur, og de som blir utsatt må få tett oppfølging over tid, og det må være gratis. Samfunnet har mange tanker og holdninger til slike som oss, men de vet sjelden nok om hva det egentlig dreier seg om. Jeg har mye smerter og plager, hun tar en lang pause.
Folk forstår og gir omsorg hvis noen får en kreftdiagnose, får amputert et bein eller en annen sykdom som er akseptert. Men de forstår ikke slike som meg. Samfunnet, altså politikere og systemet, forstår ikke min situasjon, og jeg får dermed ikke den hjelpen jeg trenger. Psykiske plager tapper mye energi. En blir veldig sliten og utmattet, selv om man ikke har løpt 5 mil, sier Julie i det hun lukker øynene og tar en dyp pust.
Det er jeg som går til psykolog, det er dyrt og det er jeg som har fått ødelagt mitt liv. Jeg lyver mye, for å skjule min fortid og for å skjule årsaken til at jeg ikke fungerer optimalt i arbeidslivet. Jeg har nå vært syk i noen måneder, men jeg har ikke fortalt noen at jeg er sykemeldt. Hva skal jeg si hvis de spør hvorfor jeg er sykemeldt. Jeg har vært sykemeldt i snart åtte måneder, men jeg har ikke krefter til å komme meg tilbake på jobb. Men hvis ikke jeg går tilbake på jobb, vil jeg få attføring eller bli uføretrygdet, og det betyr redusert inntekt. Dersom inntekten vår blir redusert, må vi flytte fra det huset vi bor i, og det vil igjen ramme mine jenter som går i barnehage og skole i nærheten av der vi bor. Min belastede barndom rammer ikke bare meg, men også mine barn. Det synes jeg er trist. Sliter ikke bare med psykiske og fysiske plager, men også økonomiske.


Voldtekt er kriminalitet!

Bildet er lastet ned fra Google.

Voldtekt er en grov forbrytelse mot en person. En voldtekt er både et fysisk og et psykisk angrep. I de aller fleste tilfeller sliter den som har blitt voldtatt med skam og skyldfølelse. Denne skammen kan bli ytterligere forsterket av utsagn som – ”du går jo så utfordrende kledd”, ”du skulle ikke ha drukket så mye” eller ” du skulle ikke ha gått ut så sent”. Vi trenger ikke moralisering, men en vilje til å handle. Vi trenger respekt og ydmykhet overfor de som blir utsatt for overgrep. Etter voldtekstbølgen i Oslo de siste ukene, er det et ønske om å gjøre noe. Politikere og frivillige organisasjoner er på banen. Enkeltpersoner setter i gang samtalegrupper for å finne ut hva de kan gjøre for å forebygge voldtekt. En fallgruve i denne situasjonen er å gjøre dette alvorlige problemet om til et kulturelt problem.

De som voldtar er ikke representative for en hel gruppe menn. Deres alvorlige ugjerninger, må ikke defineres som et kulturelt fenomen, da taper vi terreng. Det er jo ikke slik at det er «norsk kultur» å voldta på fester og hytter, mens det er innvandrerkultur «å voldta på gatene». Nei, det er ikke kultur, det er kriminalitet. Det er lovbrudd, og det skal forstås som det. Vi kan ikke tillate å forstå voldtekt som noe annet enn brudd på norsk lov, og menneskerettigheter.


Flere må på banen!


Voldtektsutvalget skriver helt i begynnelsen av NOU 2008: 4 Fra ord til handling:
”Voldtekt kan være et av de mest krenkende og traumatiserende lovbrudd et menneske kan utsettes for og representerer en særlig utfordring for både rettsapparatet og helsetjenesten. Utvalget mener det derfor er svært viktig at samfunnet tar i bruk en lang rekke virkemidler innenfor alle sektorer for å forebygge og bekjempe voldtekt.”


Kvinnepanelet støttet flere av tiltakene som ble foreslått av voldtektsutvalget, i tillegg til panelets egne forslag til tiltak. Noen av tiltakene var rettet mot skolen, organisasjoner, andre institusjoner og trossamfunn.
• Skolene må sette seksualisert vold mot ungdom på dagsorden og diskutere problematikken med ungdom.
• Jentene må lære selvforsvar og grensesetting i skolen.
• Helsesøster og sosiallærer må informere og ha dialog med barn og unge om seksualisert vold, fysiske og psykiske konsekvenser og ikke minst hvilket hjelpetilbud finnes i kommunen.
• Organisasjoner, institusjoner og trossamfunn over en viss størrelsesorden som mottar offentlig støtte må ha en «aktivitets og rapporteringsplikt» på tiltak som forebygger vold mot kvinner.
• Det må avkreves etiske retningslinjer og skolering angående respekt og makt i seksuelle relasjoner for å forebygge seksuelle overgrep.


Real men don`t rape.


En debatt og diskusjon om maskulinitet er nødvendig. «Real men dont rape» er en kampanje mot voldtekt. En slik kampanje, med bilder av kjente menn fra ulike grupper i samfunnet, med et felles budskap kunne trigge viktige samtaler og refleksjoner om maskulinitet. Et samarbeidsprosjekt støttet av næringslivet, staten, frivillige organisasjoner. Plakatene hengende i tog, t-baner, bussholdplasser, kiosker og andre akuelle steder, kombinert med informasjon og tiltak som settes i gang i organisasjoner, skoler, kommuner, religiøse miljøer osv. kan gjøre en forskjell. Kampanjen vil sette i gang samtaler om maskulinitet og makt ubalansen mellom kjønnene. Det er ikke mandig, men feigt, svakt og skammelig å voldta.
Disse tiltakene kommer i tillegg til økt gatebelysning, mer politi og flere natteravner. De aller fleste voldtekter skjer i hjemmene, ikke på gatene. Vi må tenke helhet. Skal vi bekjempe voldtekt generelt og overfallsvoldtekt spesielt, må vi tørre å mobilisere alle.


Frivillige organisasjoner


Det er mange miljøer som har mye kunnskap om hva det koster en kvinne å bli utsatt for seksualisert vold. Denne kunnskapen må samles, og det må lages en oversikt over samfunnsmessige konsekvenser av voldtekt.
Frivillige organisasjoner og institusjoner som tar imot kvinner som er utsatt for overgrep må styrkes. Disse organisasjonene må ikke være en salderingspost på statsbudsjettet. De gjør ofte den jobben staten og kommunene ikke klarer å gjøre. Vi har ikke råd til å redusere aktiviteten til de frivillige organisasjonene.

Reklamer

20 kommentarer

Filed under Andre interesse områder, Likestilling og kvinner

20 responses to “Voldtektsbølgen koster!

 1. marieleeweb

  Flott skrevet, er helt enig med deg!
  Har selv vært utsatt for overgrep, og vet hvor smertefullt det både er der og da og i etterkant.

  Angående «Real Men Don’t Rape»-kampanjen så kan jeg gjerne stille opp! Jeg jobbet en del som fotograf før, så hadde vi fått staten til å ville stille opp med trykking og alt det andre så kan jeg gjerne bidra.
  Har lagt deg til på facebook slik at vi kan diskutere dette videre hvis du vil det? (:

  Flott tiltak, og flotte meninger! Og gratulerer så mye med Dixi-prisen. (:

  – Marie Lee.

  • Takk for gratulasjonen. Det er en anerkjennelse og et ansvar å motta DIXI prisen. Jeg setter stor pris på at DIXI har vurdert meg som en verdig vinner. Når det gjelder kampanjen, så må flere komme sammen og sette igang. Jeg håper det kommer et initiativ fra en institusjon/org som kan sette igang. Vi holder kontakten.

 2. Charlotte

  Hei!
  Kjempe bra innlegg.Det er godt å lese andres ord og innlegg. Du tar for deg mange viktige temaer.
  Har selv opplevd 2 voldtekter. Sliter utrolig masse. Sliter utrolig mye med det som skjer i Oslo om dagen.alle mine vonde minner kommer opp igjen og alle tankene går til de som opplever det i Oslo Jeg har skrevet brev til statsministern om mine opplevelser og hva jeg mente burde settes i gang av tiltak. Jeg fikk et 3 siders brev tilbake som jeg i dag er veldig skuffa over. Dette var i 2007. Jeg er så lei av at de prater og prater hele tiden om hvilke tiltak som burte gjøres, også blir det ikke gjort noe med eller det virker som de bare prater det bort.

  Hilsen Charlotte

  • Kjære Charlotte, jeg har møtt en del kvinner som er blitt utsatt for seksualisert vold. Og deres opplevelse er ofte at: alle er enig om om at det de blir utsatt for er uakseptabelt, og jentene må få hjelp. Men så blir det bare med ord. Institusjonene som hjelper dem, får mindre og mindre statlig støtte, samtidig som kommunene ikke har økonomiske ressurser til å hjelpe dem. Dermed blir det bare flotte ord. Trist.

 3. Bra post! Vi anbefaler denne på Bloggeriet – en bloggportal om samfunn og politikk. Håper det er OK.

  Hilsen Elisabeth på Bloggeriet

 4. Kari Berge

  Det har vært stil spørsmål om voldtektsbølgen er uttrykk for maskulin aggresjon etter 22. Juli. Hos meg kommer det tanker om det har sammenheng med lavere respekt for mennesker generelt . Og at respekt for kvinner er gått drastisk tilbake. Overfor denne bølgen må direkte tiltak til. Men ellers er alt som demonstrerer at samfunnet ikke aksepterer overgrep mot kvinner, alle typer, er bra. Der tror jeg mye svikter og gjør kvinner mer utsatt.

 5. Gregor Mendel

  Jeg har vanskelig for å forstå hvilket utfall dere forventer av tiltakene som er rettet mot skolene og andre institusjoner, når de fleste overfallsvoldtektene er begått av personer med lite tilknytning og botid i Norge. De tiltakene som du nevner her, er vel mer rettet mot relasjons voldtekter, som er i de fleste tilfeller er begått av etniske Nordmenn.
  La oss være ærlig, det er overfallsvoldtektene som de fleste reagere på, og relasjonsvoldtektene blir enten bortforklart eller oversett. Det virker på meg som de tiltakene er politiske, og fleste mulig prøver å score politiske poeng på tragiske hendelsene

  • Gregor: I følge voldtektsutvalgets rapport fra 2008 øker seksualisert vold mot jenter. Relasjonsvoldtekter er økende. I tillegg har vi grove overfallsvoldtekt. Mitt ønske er å sette fokus på «voldtekt, grenser og likeverd» og da kan jeg ikke skille mellom ulike former for voldtekt. Ungdom etterlyser mer fokus på gråsonene og diskusjoner rundt hverandres grenser. Da må vi ta det på alvor. Jeg er ikke opptatt av etnisitet, jeg er opptatt av at gjerningsmannen skal straffes, og jentene som blir ødelagt skal få et verdig tilbud, slik at de som trenger hjelp til å komme tilbake til livet, skal få det. Ingen skal bortforklare eller overse et overgrep. Jeg er ingen politiker, og har ikke noe annet enn kvinnene i fokus når jeg skriver dette.

   • John Rim

    Du skriver at du ikke er politiker, men for meg og mange andre blir du assosiert med arebiderpartiet, på grunn av ditt arbeid tilknyttet utvalg som er initiert av det partiet. Er du helt sikker på at du i fremtiden ikke vil tre inn i poltikken? Og at dette nåværende arbeidet ikke er en forberedelse til et fremtidig politisk engasjement.

   • Det var Kristin Clemet (H) som oppnevnte meg som leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Bård Vegar Solhjell (SV) var statsråd når jeg gikk inn i min andre periode. Og siden det er en Rødgrønn regjering, og jeg er opptatt av skole, kvinner og barn-og unge, blir det naturlig at det er KD og BLD som engasjerer meg.
    Der er det SV statsråder. Jeg er opptatt av saker jeg brenner for, og har derfor besluttet å etablere mitt selskap SEEMA, som skal jobbe med kvinner og jenter som lever under, eller er i fred med å kvalifisere seg inn i fattigdom. Det ser jeg frem til. På nåværende tidspunkt, vil jeg ikke inn i politikken. Jeg trenger friheten til å samarbeide med ALLE partier. Jeg ønsker ikke å være bundet til et partiprogram, men til min visjon og mine mål i selskapet. (Tilbud om politiske verv i ulike partier har jeg fått siden 1998.)

 6. Title Four

  «Real men don´t rape», er en fantastisk kampanje helt du finner ut at kampanjeplakaten med de samme ordene er plasteret på lyktestolpen foran huset der du bor. Dette er en bydel med stor andel ikke-vestlig innvandrere. Jeg regner da med at denne kampanjen er rettet mot ikke-vestlig menn, og siden den er på engelsk, så er vel den for ikke-vestlige med lite norsk kunnskap.

  • «Real man don’t rape» er slagordet til en kampanje fra Canada, England og andre steder i verden. Jeg tenkte ikke på at et engelske slagord, vil gi et inntrykk av at det er spesielt rettet mot innvandrere. Mens for meg var det et slag ord med «god klang» og et språk alle forstod.
   Incest, pedofili, voldtekter osv.. seksualisert vold mot kvinner et er overgrep. Plakatene skal henges opp i alle bydeler og i alle gatehjørner. Ingen bydeler skal henges ut.
   Jeg ønsket en kampanje satt igang av politikere, NHO, LO, frivillige organisasjoner, stat og kommune, med plakater som viste menn med ulik bakgrunn.

 7. Jeg forstår det slik at Julie, som siteres innledningsvis, ble utsatt for seksuelle overgrep som barn («min belastede barndom»), og det blir vel et litt annet tema enn overfallsvoldtekter i byens gater? Blant annet fordi også kvinner er overgripere, særlig mot gutter.

 8. Julie er et eksempel på overgrep. Både i barndommen, ungdomsårene og som voksen. Jeg har fokus på «voldtekt», ikke bare overfallsvoldtekt. Intensjonen med Julies historie er å vise, senskadene av seksualisert vold. Jeg kunne sikkert brukt en annen historie. (Intervjuet 31 kvinner, som har blitt utsatt for seksualisert vold, alt fra incest og overfallsvoldtekt). Alle snakker om straffer, men det er lite fokus på jentene/kvinnene og de relasjonene som rammes. Ja, både kvinner og menn kan være overgripere, men det er fortsatt flest kvinner som blir utsatt for seksuelle overgrep. Uansett, så må det være generell fokus på seksualisert vold, i tillegg til overfallsvoldtekter. Nå har regjeringen bevilget 1 million kroner til kampanjen «sammen mot voldtekt», som retter seg mot vg.skoler og frivillige organisasjoner. Det er bra.

 9. Helt enig i at det er for lite fokus på dem som rammes. Hadde det vært like mye oppmerksomhet på hjelpen vi (ikke) får, hadde man vært et stykke på vei. Jeg har brukt store deler av mitt voksenliv på å få hjelp, men overgrep i barndommen er tabubelagt i helsevesenet.

 10. Utrolig bra temakveld i kveld. Kjempe bra foredrag. Og gratulerer masse med DIXI prisen.

 11. Julia

  Hei!

  Jeg ville bare si at det var flott å se deg på temakvelden i regi av Dixi sist torsdag kveld. Du er veldig flink til å forklare og engasjere. Jeg kjente meg igjen i en god del av det du fortalte da jeg har skrevet bacheloroppgave om «Når seksuell krenkelse blir tabu». Jeg lurer litt på noe av det siste du sa på slutten, om en SEIMA eller noe slikt – skulle visstnok være en gruppe/organisasjon (frivillige?) som går rundt i nabolaget o.l. for å oppsøke mennesker som aldri snakker med sine naboer o.l. Om du skjønner hva jeg mener, så ville jeg vært takknemlig for litt mer informasjon om dette da jeg synes det høres interessant ut samtidig som det er et viktig sosialt arbeid på individnivå.

  Gratulerer med Dixi-prisen!

 12. Angel

  Veldig bra skrevet.
  Du ser ut som en dame som vet hva du snakker om.
  Har selv aldri sett noen som skriver så selvstendig og sikker, og det kan jeg se gjennom alle dine innlegg.

  Jeg har også hørt og lest mye om deg i avisene og fra bekjente.
  Men du bør gjøre en endring her på bloggen din, har snakket med noen venninner og mange av dem har hatt lyst til å kontakte deg for å snakke privat. Mange jenter går i dine spor i dag, og om du vil gi dem noen ord eller hjelpe dem fram til et mål om hva som er rett og galt. Hva med for eksempel å opprette en link der man kan sende deg en mail privat 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s