Når mobbing blir et helseproblem.

Maria slenger i fra seg skolesekken og løper inn på badet. Hun kaster opp. Besvimer og blir liggende på gulvet. Foreldrene til Maria, kommer løpende til henne. Hun gråter. Skjelver og klarer ikke å prate. Mor og far holder henne tett inntil seg. Etter hvert blir hun roligere. Krenkelser og mobbing har vært Marias hverdag i ni år. I dag ble hun sparket og slått på vei hjem fra skolen.
Foreldrene tar Maria med til legen. Hun har ingen fysiske problemer. Men mobbing over tid, har blitt en stor psykisk belastning for Maria. Ikke bare for Maria, men det er en påkjenning for hennes foreldre og søsken også.

Historien om Maria og hennes foreldre ble fortalt av forsker Kari Bugge, på en konferanse om traumatiserte barn i skolen.

Et helseproblem

Norsk skole har handlingsplaner mot mobbing, det er skolemiljøutvalg på hver skole, mange skoler har antimobbeprogrammer og flere skoler jobber aktivt for å forebygge mobbing. Men disse tiltakene hjelper ikke Maria og hennes foreldre. I hennes tilfelle er mobbing blitt et helseproblem på skolen. Maria har blitt traumatisert over tid. Hun trenger både fysisk og psykologisk hjelp for å klare sin hverdag. Hennes selvbilde er ødelagt og det vil ta lang tid før det kan gjenbygges.

Elevenes arbeidsmiljølov

Skolen har plikt til å informere foreldre og elever om elevenes arbeidsmiljølov. Enkelte skoleledere og lærer bruker mye tid på å definere om det virkelig er mobbing eleven blir utsatt for. Elevenes læringsmiljølov, opplæringslovens kapittel 9a – 3 som handler om elevenes psykososiale miljøet på skolen sier blant annet: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Skolens handlingsplikt

Det er få elever og foreldre som kjenner til skolens handlingsplikt. Lovteksten sier, dersom tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal skolen snarets undersøke. I følge Utdanningsdirektoratets jurist innebærer skolens handlingsplikt, undersøke, varsle og gripe inn. Og saksgangen innebærer at skolen følger forvaltningsloven.
Når det settes i gang tiltak, skal skoleleder i vedtaket, skriftlig begrunne hvorfor nettopp dette tiltaket er best for å løse problemet og hvordan tiltaket skal følges opp. Tiltaket skal evalueres, og virker det ikke må det settes i gang andre tiltak. Skolen skal også informere foreldre om hvordan deres klagerett.

Traumatiserte barn får ofte traumatiserte familier.

Barn er ikke løsrevet fra sine foreldre. De er en del av sine foreldre og søskens liv. Når barn blir mobbet og traumatisert, rammer det også foreldre og søsken. Både Maria, hennes foreldre og søsken trenger støtte og psykologisk hjelp. De andre elevene i klassen og på skolen som er involvert eller er vitne til at Maria blir mobbet, trenger også hjelp. Hjelp til å vise omsorg, empati og inkludere alle i et fellesskap. Noen trenger til og med hjelp til å håndtere den psykiske belastningen de blir utsatt for når de, dag ut og dag inn blir vitne til at mobbing og krenkelser.

Dagen etter går foreldrene til Maria igjen til skolen. De snakker med rektor. Far er sint, men han snakker med en gråtkvalt stemme, nå må dere gjøre noe for å få slutt på denne mobbingen. Dette har foreldrene sagt i ti år. De er frustrert, sint og de er slitne, på grunn av sin datters traumatiske skolehverdag. Mens skolens ansatte har definert foreldrene som vanskelige og krevende foreldre.

Bytter skole

Når konflikten mellom hjemmet og skolen blir så stor, er det mange barn som bytter skole. Dette skjedde også i Marias tilfelle. Hun begynner på en annen skole. Med håp om å få en bedre skolehverdag.

Det er mange barn bytter skole på grunn av mobbing. Barn som er blitt traumatisert på grunn av mobbing, når de bytter skole, har de sekken full av vonde erfaringer. Det er elever som har mange «sorte hull» i sin kunnskap. Flere år med krenkelser og mobbing fører ofte til at elevene får lavt selvbilde, full av frykt og utrygghet. Hvilken rolle spiller skolehelsetjenesten i arbeid mot mobbing? Hvordan involveres PPT og skolehelsetjenesten i disse tilfellene?

Hvem betaler kostnadene?

Jeg lurer på hvilke tiltak kan skolen sette i gang for å «gjenoppbygge» eleven? Har skolen som tar imot eleven, metoder for å kartlegge nivået til eleven i de ulike fagene og sette i gang tiltak for å ta igjen det eleven har mistet fagene på grunn av mobbing? Og er det mottaksskolen som skal sitte med kostnadene, er det skolen som avleverer eleven som skal gjøre det eller er det kommunen?

Foreldrenes avmakt

Foreldre som har vært vitne til sin sønn eller datters avmakt, smerte og ødeleggelse, klandrer ofte seg selv for å være dårlige foreldre. De kan også slite med sitt eget selvbilde, fordi de ikke klarer å beskytte sitt eget barn mot fysisk og psykisk vold i skolen. Denne avmaktsfølelsen påvirker foreldre. Noen av dem blir sykemeldt og noen klarer ikke å konsentrere seg på jobb. De er fysisk på jobb, men emosjonelt og mentalt er de hos sitt barn som befinner seg på en skole hvor barnet lider.

Ødelegger hele familier

Avorlig mobbing som ødelegger hele familier, snakker vi lite om. Foreldreutvalget for grunnopplæringen,FUG ønsker at når mobbing blir et helseproblem i skolen, må hele familien få hjelp. I tillegg til skoleeier må sikre at ansatte i skolen har kompetanse til å håndtere vanskelige saker og konflikter på en profesjonell måte. Og som Bugge sier, i noen tilfeller tar barn sitt eget liv på grunn av mobbing.

1 kommentar

Filed under Foreldre, barn og skolen

One response to “Når mobbing blir et helseproblem.

  1. Aliya

    Hei. ¨

    Veldig lærerikt innlegg det her. Mobbing er et helseproblem i skolen, mange barn\elevers liv blir fullstendig satt i ruiner av mobbing. Dette må mobberne forstå, hva får de egentlig ut av å mobbe en uskyldig medelev?

    Selv er jeg en ung politiker, og er Kommuneleder for et ungdomsparti. Vi er i gang med å sette i verk tiltak for mobbing i skolen. Kampanjer har vi sett og hørt ikke hjelper. Har du noen forslag til noen verk?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s