Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang = godt læringsmiljø!

Den 02.februar ble oppsummeringen fra felles najonalt tilsyn  med elevenes læringsmiljø offentliggjort. Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at, så godt som alle skolene og kommunene har forbedringspunkter i arbeidet med skolemiljø. Fylkesmannen har ilagt 235 pålegg av 396 mulige på landsbasisrangert av kunnskapsministeren. Mine tanker går til alle de foreldrene som kontakter Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) som opplever at skolene ikke håndterer mobbesaker på en god måte.

Litteraturhuset, 18.januar. Det er God praksis seminar om mobbing. Jeg sitter med tårer i øynene og lytter til Kristin Oudmayer, mor og forfatteren av boken Fordi jeg fortjener det. Når skolen møter oss foreldre med en holdning om at vårt barn og vi som foreldre tar feil, og skolen ikke tror på oss, gir det en avmaktsfølelse som er tung å bære. Når skolen setter spørsmålstegn ved foreldrenes oppdragelse, rokker det ved foreldrenes selvfølelse og foreldrenes grunnleggende trygghet i familien, sier hun til en beveget forsamling.

En ny krenkelse av eleven og foreldrene.
Oydmayers erfaringer er i tråd med de funnene som forskere Thrond Westad og simen Warp viser til i sin rapport ”Skolerett og elever – en gjennomgang av analyse av klagesaker for fylkesmannen i Oslo Akershus. De skriver et trekk ved klagesakene er at flere elver og foreldre blir møtt med at deres virkelighetsoppfatning er feil. Det blir en ny krenkelse av eleven og foreldrene. Og jeg tenker på hvilken smerte og avmakt foreldre føler når de ikke klarer å «beskytte» sitt barn. Og den fortvilelsen foreldre opplever når de sender sitt barn til skolen. Dersom de holder barnet hjemme fra skolen, kan det bli barnevernssak.

Skoler med lite mobbing.
Forskere Berit Lødding og Nils Vibe fra NIFU har i sin ferske rapport; Hvis noen forteller om mobbing, sett på hva som kjennetegner skoler hvor det er lite mobbing og skoler hvor mobbing er utbredt.
Det som kjennetegner skoler hvor det er lite mobbing, er det også læringsmotiverte elever. Her er relasjonen mellom lærer og elev god, og en forpliktende relasjon gjør en forskjell sier forskerne. De påpeker også at god klasseledelse har stor betydning for læringsmiljøet. Dette blir også løftet frem som en viktig faktor av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Hedemark. Han trekker frem noen kjennetegn ved god klasseledelse, som for eksempel; en klasseledelse som er preget av struktur, tydelighet, asymmetri og klare forventninger til elever er forebyggende på mobbing. Lærere som anvender og mestrer både en strategisk og situasjonsbasert ledelse. Lærere skal etablere og opprettholde en god relasjon til elevene sine.
På disse skolene er det også enighet i staben om hvordan alle skal jobbe for å forbygge mobbing, og skolen har utarbeidet gode retningslinjer for arbeid mot mobbing. Her er tidlig intervensjon og trygghet i rutinene viktig. Lærerne legger også vekt på å skape gode relasjoner mellom alle elever, og skolen har et godt samarbeid med hjemmene.

Skoler med mye mobbing
Mens i skoler hvor det er mye mobbing, er det også lav læringsmotivasjon, dårlige retningslinjer og kultur for å arbeide mot mobbing. Skolen har ofte lav status, det er dårlig klasseledelse og lærere og skoleleder griper for sent inn i saken. Foreldrene til elevene i disse skolene har ofte et ambivalent forhold til skolen.
Westad og Warp viser til noen trekk ved klagesakene som er i samsvar med det Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) erfarer. For det første, dårlig saksbehandling gjør prosessen med å sikre et godt psykososialt miljø vanskeligere. Det er klare tendenser til at hjemmet mister tilliten til skolen. Skolen i disse tilfellene er mer opptatt av å forsvare seg selv, enn å hjelpe foreldrene og eleven. Når det blir en konflikt mellom hjem og skole, kommer eleven i skyggen av de voksne. Og Westad og Warp påpeker også, at dokumentasjonen i klagesakene sier ingenting om hva som skjedde med de som mobbet.

Hvis noen forteller om mobbing:
http://www.nifu.no/Norway/Publications/2010/NIFU%20Rapport%2048-2010.pdf
Presentasjonen til Westad og Warp
http://www.uio.no/om/samarbeid/skole/arrangementer/spesial-seminarrekke/regelverksamling/Westad-Warp.pdf

Bestill boken til K. Oudmayer her:

http://www.humanistforlag.no/index.php?ID=Bok&counter=116

Utdanningsdirektoratet

http://www.udir.no/upload/Laringsmiljo/Arbeid_mot_mobbing_veileder_bm.pdf

Rapporten om nasjonalt tilsyn 2010

http://www.udir.no/Pressemeldinger/Felles-nasjonalt-tilsyn-2010-med-elevenes-skolemiljo/

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

www.fug.no

Reklame

3 kommentarer

Filed under Foreldre, barn og skolen, Ledelse

3 responses to “Godt elevsyn + gode rutiner + god saksgang = godt læringsmiljø!

  1. Tilbaketråkk: Erfaringer fra et foreldreperspektiv « A Curly Life

  2. Tilbaketråkk: Erfaringer fra et foreldreperspektiv « Den store mobbebloggen

  3. Tilbaketråkk: FUG et lite tilbakeblikk. | Loveleenbrenna's Blog

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s