God jul og takk for samarbeidet!

Dette året har vært et full av spennende og givende oppgaver. Med tre lederoppgaver, masterstudier og familie, ble ”fritid og sosialt liv med venner” fremmede tanker. Jeg sitter og reflekterer. Tenker på arbeidet i FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen), Brennautvalget og Kvinnepanelet. En tilfredshet melder seg. Jeg er fornøyd. Fornøyd med arbeidet som er gjort i utvalgene og i panelet. Og jeg er stolt over resultatene.


FUG, er et rådgivende organ for foreldre med barn i skolen og utdanningsmyndighetene. Fug er opptatt av å fremme et godt hjem-skole-sarbeid og støtte foreldre som trenger hjelp i forbindelse med sine barns skolehverdag. En av våre viktigste oppgaver er informasjonsformidling. Vi har i 2010 produsert 7 korte filmer som tar opp ulike tema som omhandler samarbeidet mellom foreldre og skolen. Målgrupper er foreldre, ansatte i grunnopplæringen og lærerutdanningen. 

Vi har i flere år jobbet for å bekjempe mobbing på skolen. I forbindelse med det har vi ønsket tilsyn på lovparagrafen 9a-3. Og i 2010 og 2011 er det tilsynsområde. Vi har også vært opptatt av å ha en nyansert tilnærming til Leksehjelp. Leksehjelp alene er ingen god medisin for utjevning av sosiale forskjeller, mener vi. Mediene og politikere har tatt våre innspill på alvor, og har satt diskusjonen om ”hva er en lekse” på dagsorden.

Kvinnepanelet hadde sitt første møte 01.februar 2010. I verdens mest likestilte land. Vi stilte oss spørsmålet: hvorfor et kvinnepanel, hvorfor ikke likestillingspanel med halvparten menn? Et bredt sammensatt panel, med engasjerte, kunnskapsrike og dyktige kvinner ble enige om følgende:

– spennvidden i kvinnekampen er mye større i dag enn det den var på 70 og 80 tallet. Vi har nye dimensjoner som må løftes frem. Arbeidet for likestilling henger tett sammen med kampen mot klasseforskjeller, rasisme og fattigdom. Den narkomane kvinnen som blir slått og voldtatt av sin mann/kjæreste, men som ikke har noen krisesentre å gå til, nettopp fordi hun er en narkoman.

Vi ønsket å synliggjøre avstanden mellom intensjonen bak formelle lover og den virkeligheten mange møter i sin hverdag. Samtidig så vi at lover og rettigheter som sikrer oss likestilling i de formelle strukturene, er truet av stemmer som mener at vi er så likestilte nå at de lovfestede rettighetene kan fjernes.

Overrekkelsen av Kvinnepanelets rapport fant sted på fredssenteret, den 27.september 2010. 

Brennautvalgets innstilling, var det neste som stod på tapeten. Den 01.oktober leverte Brennautvalget sin innstillling ”Med forskertrang og lekelyst”. 12 personer med ulik bakgrunn, ulik kompetanse, både faglig og personlig, hadde sitt første møte i august 2009. Vi har vært et bredt sammensatt utvalg. Dette bidro også til et bredt perspektiv på våre drøftinger, og har bidratt til at utvalgets drøftinger har hatt fokus på ”hele” barnet, og ikke et ensidig fokus mot enkelte utviklingsområder. Vi var også opptatt av å sikre at både dannelsesperspektivet og formålet med barnehagen gjennomsyret hele rapporten.

Støtte spillere og veiledere, har en helt avgjørende rolle for at man skal lykkes med slike oppdrag. Det er ikke bare medlemmene i FUG, Kvinnepanelet og Brennautvalget som skal takkes for at jeg som leder kan kjenne på både tilfredshetsfølelsen og stoltheten. Det er mange flere som står bak dette arbeidet som fortjener en takk. Alle foreldre, kvinner og menn som har delt sine historier, alle fagmiljøene som har sendt sine bidrag skal også ha æren av det gode arbeidet.

Jeg ønsker å rette en takk til alle journalister som valgte å fokusere på FUGs, Brennautvalgets og Kvinnepanelets arbeid. Dere har vært en uvurderlig støtte for oss. Jeg ønsker også å takke alle forskere, politikere, fagmiljøer, foreldre og andre engasjerte personer som har diskutert, drøftet, støttet og kritisert våre rapporter og vårt arbeid. Et mangfold av meninger synliggjør både styrker og svakheter i de samfunnsspørsmålene jeg har jobbet med i 2010. Dere har vært mine viktigste støttespillere, veiledere og utfordrere.

Jeg ønsker alle en gledelig jul og et godt nytt år.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Andre interesse områder

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s