Mobbing som tar liv.

Foreldrenes verste mareritt er å miste sitt barn. Enda tyngre er det, når barnets bortgang skyldes langvarig mobbing i skolen. Det snakkes mye om mobbing, men det er sjeldent vi snakker om mobbing som fører til selvmord.

Mobbing er et angrep på hele familien

Barn er ikke atskilt fra foreldrene. Familien er en enhet, og barna er foreldrenes opphav. En krenkelse av barnet er også et angrep på og en krenkelse av familiens integritet.
Foreldrene vet ofte ikke hvor de kan henvende seg for å få hjelp, hvilken hjelp har de mulighet til å få, hvilke rettigheter har barnet og hva er skolens ansvar i mobbesakene. De trenger informasjon om saksgangen, om mulighet til å ha med seg en bisitter i møte med skolen, klagemuligheter og hvilke andre instanser kan bli involvert for å forbedre situasjonen for barnet. Skolen skal informere foreldrene om elevenes ”arbeidsmiljølov” §9a i opplæringsloven, som skal sikre barn og unge et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.


Foreldrenes dilemmaer.


Foreldre vet at dersom de sender på skolen, tvinger de barnet til å være i et fellesskap som fratar barnet selvrespekten og påfører det uutholdelig smerte. Men dersom de holder barnet hjemme, vil de også være med på å ødelegge skolegangen til barnet. De kan til og med risikere at skolen anmelder dem til barnevernet. Foreldrene må hver eneste dag gjøre vanskelig valg på vegne av sine barn. Foreldrene mangler ofte dokumentasjon på at barnet deres er blitt utsatt for mobbing. De føler seg alene og ensomme.


Foreldrene trenger veiledning og hjelp.De trenger hjelp og veiledning for å se etter tegnene. Foreldrene har ofte ikke kompetanse og kunnskap om hva som kjennetegner en traumesituasjon. Foreldre, vet ikke hvordan de skal forstå sitt barns atferd, når barnet er blitt traumatisert gradvis over lang tid. Hvordan skal vi foreldre vite at vårt barn går og bærer på mørke tanker, fordi livet er blitt for tungt å leve? Hvor skal foreldre gå og oppsøke hjelp, dersom de får mistanke om at mobbingen har gått så langt at det er fare for liv og helse? Hvem går man til når barnet plutselig avslutter livet, og familien blir værende igjen i en dyp sorg? Foreldrene blir værende igjen i en lang periode med skyldfølelse. Tankene på alt som de burde ha sett, forstått, gjort og ikke gjort, preger hverdagen i lang tid etterpå.


Mobbing skjer på flere nivåer


Mobbing skjer på flere nivåer, sier forsker og sykepleier Kari Bugge. Det første nivået er det som gjelder alle barn og alle foreldre. Forebygging av mobbing. Skolen sammen med foreldre og elever jobber generelt for å skape et godt læringsmiljø. Det andre nivået er når det oppstår mobbe episoder på skolen. Det rammer noen barn som blir krenket på skolen. I denne fasen setter mange skoler i gang forebyggende tiltak, som både forhindrer utvikling av flere episoder og løser mobbesakene som allerede er på skolen. Nivå tre handler om gjentagende alvorlig mobbing av barn. I slike tilfeller blir ofte PPT, BUP og andre instanser involvert. Det alvorligste nivået er når mobbingen har fått en så alvorlig karakter at det rammer barnets fysiske og psykiske helse. På dette nivået kan noen barn ta sitt eget liv.


Skolen skal ikke slippe taket!


Når mobbingen blir så alvorlig at det blir et helseproblem som både rammer barnet og familien, skal alle involverte instanser lage plan for hva som skal skje dersom mobbingen kommer på nivå fire. Skolen, PPT, BUP, helsesøster eller andre må lage en helhetlig plan for hvordan de skal hjelpe barnet og familien. Hvilken støtte skal foreldrene, søsken få, i tillegg til det barnet som blir mobbet og den/de som mobber. Bugge påpeker også at selv om det er flere instanser involvert i en sak, skal ikke skolen slippe taket. Skolen og læreren skal ikke ”sitte på vent”. BUP kan ikke lykkes i behandling av et barn, dersom det samtidig opplever nye overgrep og krenkelser på skolen. Skolen skal jobbe parallelt med å skape en trygg og god skolehverdag for barnet.
Lærere, skolens ledelse, foreldre og elever må sammen endre den negative kulturen som sitter i veggene. Kulturen som ”tillater mobbing”. Hvordan kan BUP lykkes med sitt arbeid, dersom barnet blir utsatt for angrep og krenkelser på skolen samtidig som det går i behandling?


Mottar saker om alvorlig langvarig mobbing


FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) mottar mange saker som omhandler mobbing. Veldig ofte er det saker som handler om alvorlig mobbing som har vart over tid. Mange skoler har gode planer om hvordan de skal forebygge og bekjempe mobbing. Men det er få skoler som har gode tiltak og handlingsplaner for hva de skal gjøre dersom et barn blir utsatt for langvarig alvorlig mobbing. Mobbing som kan resultere i livsvarige helseskader eller i verste fall selvmord. Hvem skal stilles til ansvar for det katastrofale utfallet?

se også:  http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-mobbing-i-skolen-kan-foere-til-selvmord-2807612.html

Les også: http://www.aftenbladet.no/utenriks/1082315/Begikk_selvmord_etter_mobbing_paa_nettet.html

Reklamer

1 kommentar

Filed under Foreldre, barn og skolen

One response to “Mobbing som tar liv.

 1. Brigitte Leona Løvlie

  Det er ikke mulig å sette en foe lav terskel for mobbing,
  Ingen vet hvor grensen for om det er mobbing eller ei finnes.
  Det er mange tegn på når et barn/ungdom blir mobbet.
  Et er vondt i hodet, i magen , sinne , vegring osv.
  Ikke alle barn sier noe, de bare føler seg uønsket og blir aldri valgt til å bli med i gruppearbeid for eksempel, i gymtimer eller i friminuttet?
  Å være for streng med sitt barn fordi det ikke vil gå på skolen, er å lage enda et problem, det blir som 2 problemer for barnet,
  Forsøk å snakke med ditt barn, om det er noen som blir mobbet som han /hun vet om , som opplever noe av det som nettopp ble nevnt her.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s