Fjerning av fedrekvoten er et blindspor!

Det er mange stemmer som mener at vi ikke trenger fokus på likestilling i Norge. Det er ikke rart, vi er tross alt kåret til verdens mest likestilte land. Det skal vi være stolt av. De unge har en klokketro på at vi er kommet så langt, at de tiltakene som er satt i gang for å sikre likestilling oppleves som et hinder for deres ”valgfrihet”. Kan grunnen til dette være deres manglende historiske innsikt? Hvordan har vi fått disse lovene? Hvilke utfordringer og motstand har kvinner møtt, før de klarte å få de formelle rettighetene på plass? I tillegg til historien, så mangler de unge også erfaringene til de kvinnene som ikke opplever likestilling og reell valgfrihet i sin hverdag. Kvinner som blir diskriminert på arbeidsmarkedet på grunn av graviditet, svangerskapspermisjon eller ulik lønn for likt arbeid.
For å få det til må de ha kjennskap til for eksempel erfaringene til Julie, som er i midten av 30 årene, med høy utdannelse. Julie hadde vært vikar i en stilling i snart to år. Sjefen hadde sagt til henne at den dagen han sier opp jobben, så får du den. Men så skjer det som ikke skulle skje. En annen person får jobben. ”Begrunnelsen” er at jobben vil være for vanskelig nå som hun er i fred med å bli mor og trenger tid til å ta vare på barnet i noen år fremover. Julie blir arbeidsledig. Dette får konsekvenser for hennes og samboerens mulighet til å dele permisjonen slik som de selv ønsker.
La oss ta for oss fedrekvoten som er et omdiskutert tema i dag. Jeg mener fjerning av fedrekvoten er et blindspor. Jeg ønsker å gi barn mulighet til å få tid, samvær og omsorg av både mor og far, ved å se på uttaksretten til far. Fjern aktivitetskravet til mor som blokkerer for fars uttaksrett. Likestilling handler også om å få fedrene på banen når det gjelder omsorgen for barn. Det får vi ikke ved å fjerne fedrekvoten, men ved å sikre gode tiltak som gjør det mulig for begge å gjøre reelle valg til barnets beste. Det handler om å sikre familien gode rettigheter og vilkår. Det er lettere for far å ta ut permisjon fordi han har fedrekvote. I dag er det en helt annen aksept for at far er hjemme og tar sin naturlige andel av omsorgen for barnet enn det var i 1993. Da rådet ”valgfriheten”, med det resultat at 2-3 % benyttet seg av den.

Jeg skulle ønske kvinner kunne stå samlet og kjempe for å sikre barn tid med begge foreldre. Det burde det være tverrpolitisk enighet om! Da er det mye som må på plass før man kan sette valgfriheten på dagsorden.

LDO (Likestillings og diskrimineringsombudet) skriver på sine nettsider: Det Høyre og Fremskrittspartiet nå vil gjennomføre, gjorde Danmark i 2002. Fasiten er klar: Bare hver fjerde danske pappa tar ut foreldrepermisjon. Danske menn ligger på bunn i Norden.http://www.ldo.no/no/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2010/Danmark-fjernet-pappakvoten—-pa-bunn-i-Norden/

Reklamer

1 kommentar

Filed under Likestilling og kvinner

One response to “Fjerning av fedrekvoten er et blindspor!

 1. Hei,

  Undertegnede er redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN, og engasjert i debatten vedr. fedrekvote og pappapermisjon.

  Høyres har vedtatt at de vil fjerne fedrekvoten. Dette fordi den angivelig er en alvorlig trussel mot familienes valgfrihet. Jeg er ikke ikke enig!

  Fedrekvoten – en populær rettighet!

  Men fedrekvoten er ingen tvang. Det er en populær rettighet som de fleste fedre setter stor pris på.

  Innføringen av en stadig større fedrekvote har medført en betydelig økning i fedres uttak av foreldrepenger.

  Over 90 % av fedrene som har krav på fedrekvote, benytter seg av denne! Og de gjør det helt frivillig!

  Hvorfor gjøre unntaket til hovedregel?

  Høyre bekymrer seg for de ytterst få tilfellene der far er forhindret i å ta ut fedrekvoten. Og her har de et lite poeng. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene.

  Men hvorfor gjøre unntaket til hovedregelen? Kan ikke dette løses uten å frata det store flertallet av barn og fedre deres rettigheter?

  Erfaringene fra Danmark

  I Danmark fjernet de fedrekvoten i 2001. Resultatet har blitt at kun 25 % av mennene tar ut permisjon, og bare benytter 7,5 % av det de kan ta ut.

  Dette til tross for en undersøkelse fra 2009 der 49 % av den danske befolkning mener foreldre bør ta ut like mye permisjon.

  Erfaringen fra Danmark viser altså at å ta fra menn ”den ferdigforhandlede retten til fedrekvoten”, ikke fører til valgfrihet – men til det stikk motsatte. Nemlig at fedre tar ut langt mindre pappapermisjon, enn det de ønsker.

  Konklusjon:
  Fedrekvoten er en viktig rettighet for far og barn


  Fred Johan Ødegård, redaktør
  Pappamagasinet FAR OG BARN

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s