Lærere som dreper lærelysten!

Kunnskapsminister Halvorsen er aktiv i arbeid mot mobbing. Dette setter vi foreldre stor pris på. Men det er et perspektiv i mobbeproblematikken som også bør få oppmerksomhet. Det er lærere som stempler, krenker og mobber elever. Lærere som dreper elevenes lærelyst.
For tre år siden da, var Markus motivert og skulle virkelig satse på ungdomsskole. Men nå tre år senere, er han virkelig ”ferdig med skolen”. Ferdig med læreren som har stemplet han som ”urokråke” og ”umotivert”.
”Jeg hadde en dårlig lærer. ”
De aller fleste foreldre og elever er fornøyd med sine lærere. De møter lærere som gir sine elver en følelse av ”ja, jeg kan noe og jeg lærer noe hver dag”. I følge forsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark er lærer-elev relasjonen en av de viktigste faktorene for å lykkes på skolen.
Men Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mottar mange henvendelser fra foreldre som har barn som opplever å møte lærere som mobber, krenker, slenger spydigheter, latterliggjør sine elever. De erfarer lærere med manglende kompetanse og faglig tyngde, dårlig læringsmiljø, dårlig klasseledelse og disiplin. Foreldre forteller om skolen som ikke lytter til dem og heller ikke tar deres og elevens opplevelse på alvor. Fortvilede foreldre spør FUG hvordan de kan fjerne lærere som dreper lærelysten.
Eva Sunde, forsker ved Universitetet i Bergen, skrev i en kronikk i Adresseavisen den 19.07.04 om sin undersøkelse gjort blant personer mellom 24 og 64 år i industribedrifter. Spørsmål hun stilte sine deltakere var som for eksempel: ”Kan du huske noe fra din tid på skolen?” var det innledende svaret ofte: ” jeg hadde en dårlig lærer”.
Lærernes holdninger
Foreldrenes holdninger til lærere, ulike fag og utdanning har betydning for elevenes læring. Elevens egen innsats og motivasjon har også påvirkning på læringsutbytte. Men vi snakker sjeldent om lærerens holdninger påvirker hva elevene lærer, og hvor mye de lærer. Det påvirker elevenes følelse av verdi, og elevens selvbilde. Det får også betydning for hvordan elevene mestrer undervisningssituasjonen og samspillet med andre elever. Noen elever kan utfordre lærerens kunnskap, kompetanse og holdninger. Når det er brister i kunnskapen kan det føre til at lærere legger mer merke til det som er vanskelig og det barnet ikke mestrer, istedenfor å løfte det som barnet lykkes med. I slike tilfeller kan læreren bli til hinder for en positiv utvikling hos eleven.
Ledelsesansvar og elevrettigheter
Lorraine Monroe, tidligere rektor ved Frederick Douglas Academy i New York, skriver i sin bok, Å lykkes mot alle odds, om de dødelige to prosentene: «Hvis 98 prosent av lærerne mine på Hunter var magiske, var det to prosent som ikke var det.» Det var lærere som tok fra elevene lærelysten og motivasjonen, og som ga elevene en følelse av mindreverd og mislykkethet. En lærer opparbeider seg autoritet på ulik måter. Autoritet er noe man til en viss grad opparbeider fordi man oppfattes som tydelig, trygg og rettferdig. Det er en kjensgjerning at negativ omtale av skolen og læreren i hjemmet undergraver denne autoriteten. FUG er redd for at læreren i rollen som både anklager og dommer kan gi redusert autoritet dersom utvisningen oppfattes som urettferdig av elev og/eller foreldre, eller dersom foreldrene ikke gir den nødvendige støtte. FUG mener det er uheldig å påføre læreren denne belastningen.

Det er rektors ansvar å sørge for at de lærerne som er ansatt på skolen er kompetente og skikket. Dersom en skoleleder ikke jobber for å sikre elevene gode lærere vil elevene få god undervisning og opplæring.
Hva kan foreldre gjøre?
Skolen skal informere om elevenes arbeidsmiljølov – opplæringsloven §9a, som skal sikre elevene et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer læring. Skolen må gi foreldre og elever tydelig beskjed om hvor de skal henvende seg, og hvordan skolen takler slike saker. Det bør utvikles rutiner og handlingsplaner for hvordan slike saker skal håndteres. FUG skulle ønske at det var en rådgiver eller en annen person på skolen som kunne tale elevens sak
Foreldre bør ta kontakt med rektor og be om et møte mellom foreldre, lærer og rektor hvor de sammen kan finne løsninger for hvordan forholdet mellom eleven og læreren kan forbedres. Det er rektors oppgave å gi lærere veiledning. Dersom de tiltakene partene er kommet til enighet om ikke blir fulgt opp, eller ikke fungerer, kan foreldre sende en klage til skolefaglig ansvarlig i kommunen, og senere til Fylkesmannen.
Verken foreldre eller elever ønsker at elevene skal mislykkes på skolen. Dersom det er et ønske om at flere skal fullføre videregående opplæring, må lærere som dreper elevers lærelyst og skoleledere som ikke tar dette problemet på alvor, ta sitt ansvar.

Leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Foreldre, barn og skolen

2 responses to “Lærere som dreper lærelysten!

  1. Erfaringer på Hunter College Elementary School/Hunter College High School (og Stuyvesant HS og Bronx High School of Science og noen andre specialized/magnet high schools) kan overhodet ikke sammenlignes med erfaringer på grunnskoler/videregående skoler i Norge, dessverre – Hunter Elementary er en (eksperimentell) offentlig finansiert skole på Manhattan (med Hunter College som «moderskole») _spesielt for (meget) begavede barn_ – konkurransen om å komme inn er, gitt Manhattans profil, ekstrem.

    • Høsten 1991 ble Frederick Douglass Academy som lå i New Yorks Harlem åpnet. En offentlig skole som tilbød sentrumsbarna en utdannelse av like høy kvalitet som den forstadsbarna fikk. Skolen ble grunnlagt og ledet av Dr. Lorraine Monroe, og ble bemannet av dypt engasjerte lærere. Rett før Monroe overtok ledelsen av skolen, hadde den måttet stenge på grunn av vold blant elevene og vold overfor lærerne. Den nye skolen viste tidlige at lærerne som bryr seg, og som tillater seg å ha forventninger også til barn som kommer fra svært vanskelige oppvekstvilkår, lykkes. (……)
      Monroe skriver: Hvis 98 prosent av lærerne mine på Hunter var magiske, var det to prosent som ikke var det (s.89). Hvor hun beskriver om lærernes betydning og sine erfaringer fra Hunter. Les mer om dette i Dr.Lorraine Monroes bok: Å LYKKES MOT ALLE ODDS.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s