Nasjonale prøver – rokker ved vedtatte sannheter.

Skolens mandat utøves og realiseres i klasserommet. I møte mellom lærer og elev. Lærenes skikkethet, profesjonalitet, evne til å formidle kunnskap, legge til rette for læring og utvikling hos elevene, er viktig kompetanse. PISA og Elevundersøkelser på flere skoler viser blant annet at lærere i den norske skolen er dårlige til å gi konstruktiv tilbakemelding, veiledning og vurdering av elevenes arbeid og innsats. Det er nettopp denne kompetansen til læreren kombinert med elevenes evner og forutsetninger for å tilegne seg stoffet (tilpasset opplæring som et virkemiddel), som gir læringsutbytte.  Læringsutbytte som til en viss grad måles via nasjonale prøver i noen få fag.
Skoleporten gir informasjon om elevenes læringsutbytt til beslutningstagere i grunnopplæringen, det vil si skoleeiere, skoleledere og lærere, samt regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter, til foresatte, elever, lærlinger og allmennheten generelt. Den muligheten til å få innblikk i skolens indre liv var ikke tilstedet i samme grad tidligere.
Nå kan foreldre stille kritiske spørsmål knyttet til resultater og organisering av undervisningen. Erling Lars Dale professor ved Universitetet i Oslo sier, ” tidligere har lærerne vært skjermet fra eksternt innsyn, og elevprestasjonene har stort sett vært resultat av mystiske prosesser som ingen på det institusjonelle nivået er i stand til å forklare. I de tilfellene elevene gjør det dårlig på skolen, har man lett etter sosiale og individuelle kausale forklaringer som mye tv-titting, disiplinproblemer, lite stimulerende hjemmemiljø, manglende evner, dårlig motivasjon osv”. Nå tvinges skolen, til tross for alt dette, til å ta ansvaret for å forbedre alle elevenes resultater. Og det er skoleeiers plikt til å se til at skolen skjøtter sitt ansvar for læring.
Hva kjennetegner en skoleledelse som skal bearbeide resultatene fra nasjonale prøver og omsette resultatene i god pedagogisk praksis? I en tradisjonell undervisningssituasjon er det læreren som underviser og eleven er den som blir undervist. Når elevene presterer dårlig, er det opplagt for alle parter at det er eleven selv som må lese og arbeide mer, for å forbedre resultatene. Kanskje til og med jobbe annerledes. Nasjonale prøver rokker ved dette mønsteret å tenke på. Nasjonale prøver forutsetter at skolen blir avsvarliggjort for sitt bidrag til elevenes prestasjoner. Det er større forventninger til lærerens ansvar for bidrag til læringsprosessen. Dette ansvaret skal de ivareta sammen med foreldrene, og det er skoleleder og skoleeier som skal sørge for at prosessen holder kvalitetsmål.
Jeg lurer på hvordan den enkelte skole formidler resultatene til Fau-medlemmene, samarbeidsutvalget, til elever og foreldre på konferansetimen eller i en utviklingssamtale? Har skolene metoder og språk for å begrunne sin praksis og sin pedagogikk overfor foreldre. Har skolen kunnskap om hvordan foreldre kan involveres for å øke kvaliteten i skolen, både når det gjelder læringsmiljøet og læringsutbytte?

(Les mer om disse temaene i Bøkene til Erlig Lars Dale, Fevolden og Lillejord).

 

Reklamer

1 kommentar

Filed under Foreldre, barn og skolen

One response to “Nasjonale prøver – rokker ved vedtatte sannheter.

 1. Tva

  FAU ved vår ungdomskole i Drammen ba om å få svar på følgende spørsmål:
  -Er årets resultater signfikant forskjellig fra tidligere år ?
  -Har de målrettede tiltakene gitt målbare resultater ?
  -Hvor mange elever er i den sterkeste og den svakeste grupppen ?
  -Hva slags tilbud kan skolen sette inn for å imøtekomme behovet for disse elevene.
  -Hvordan kan foresatte eller/og FAU bidra til videre fremgang ?

  De to første spørsmål viste seg å være lite relevant på ungdomskolen da prøvene måler «efffekten» av arbeidet i barneskolen.
  Resultatene skal forklares på vårens konferansetimer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s