Skolen som arena for sosial utjevning

 

Alle foreldre uavhengig av sosial bakgrunn, kultur, religion, har et ønske om at deres barn skal lære, mestre og lykkes på skolen. Dette må være skolens utgangspunkt for skolens i møte med foreldre. Skolelederes og lærerens holdninger er avgjørende for foreldrenes tro på og muligheter til å støtte barna i deres læring. En likeverdig dialog er et virkemiddel for å bedre læringsresultater og skolemiljø.

Flere både norske og internasjonale undersøkelser er gjort på forholdet mellom hjem og skole, og sammenhengen mellom skoleprestasjoner og foreldreinvolvering. Denne forskning viser at foreldrenes direkte involvering i barnets læringsaktiviteter har en klar og gunstig effekt på barnets skolemotivasjon og generelle trivsel.

Barn og unge kommer best ut, både skolefaglig, personlig og sosialt dersom foreldrene viser en tydelig interesse for hvordan de har det og hva de arbeider med på skolen. For at dette skal skje, må skolen legge til rette for foreldrenes deltagelse.Jeg er bekymret for at skolen ofte bidrar til å kategorisere foreldre i båser som ressurssvake eller ressurssterke. Istedenfor å definere foreldre som enten ressurs svake eller ressurssterke må skolen i større grad enn i dag evne å se alle foreldre som en mulig ressurs både for skolen og i det enkelte barn læring. Når foreldre blir definert av skolen, blir både årsaken til at barn lykkes eller mislykkes først og fremst plassert på hjemmets bakgrunn. Barn som kommer fra hjem som blir definert som ressurssvake, blir ofte plassert i et negativt lys. Det påvirker måten læreren møter foreldrene på og forventninger læreren har til eleven som kommer fra hjemmet med få ressurser sett med lærerens øyne.

Lærerutdanningen trenger derfor et løft også når det gjelder å sette lærere i stand til å kommunisere bedre med foreldre, spesielt foreldre som har en annen bakgrunn enn dem selv. Et tiltak for å få til dette vil være å legge større vekt på kunnskap om hjem-skole-samarbeid og kommunikasjon med foreldre i utdanningen og i etterutdanningstilbudet til lærere. Mitt poeng er at skolen og foreldrene må være på samme lag, at det må være en sammenheng mellom de forventningene barna møter på skole og hjemme. Skolen må også møte alle foreldre med en forventning om at de skal engasjere seg og legge til rette for dialog og samarbeid. Skolen må ta foreldrene med på lag!

PISA undersøkelsen viser også at et viktig element for suksess på skolen, er foreldrenes støtte for barnas skolegang. Når foreldrene er i samspill med sine barn, kan de gi oppmuntring, vise interesse for barnas framgang og generelt vise sitt engasjement for hvordan barna har det, både i og utenfor skolen. Et viktig mål for den offentlige politikken må derfor være å støtte foreldre, spesielt de som selv har lite utdanning, slik at man kan styrke deres samspill både med sine barn og med barnas skoler på måter som kan forbedre barnas læring.

Vi vet fra forskningen at foreldre kan være en ressurs i barns læring, ikke nødvendig vis gjennom faglig veiledning, men gjennom å vise positive holdninger til fag, til skole og utdanning. Her er det flere muligheter enn hindringer for å få dette til å fungere bedre.

Sannsynligheten for å lykkes i skolen må ikke være avhengig av familiebakgrunn.

Loveleen Rihel Brenna

Reklamer

2 kommentarer

Filed under Foreldre, barn og skolen

2 responses to “Skolen som arena for sosial utjevning

  1. Hei Loveleen. Du skriver at foreldre uansett bakgrunn ønsker det beste for sine barn, og at skolen må forutsette dette. I grunn og bunn, er dette et av vinduene i det å se at folk har noen universelle holdepunkt som er felles. Når man holder i mange problemer samtidig så tror man at minstefelles multiplum er mer av det samme, men det er det ikke. Når det er sagt, skolen kan ikke bli løsningen på sosiale forskjeller som blir i sin fulle helhet gjenspeilet og opplevd utenfor skolens murer. Men skolen er en viktig formidler av de mulighetene barn får videre i livet.

  2. vibeke

    skolen er den for å ha sosial utgjevning..de som faller utennom skjemaet og er der for å lære –blir de barnevernsmat da?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s